ដាច់ប៉ារ៉ាស់ | STEP | MV | RHM

0 Просмотры
Издатель
មកដល់ហើយ ដាក់ឲ្យដាច់ប៉ារ៉ាស់ម៉ងទៅ!
???? បទ៖ ដាច់ប៉ារ៉ាស់
ទស្សនានៅលើយូធូប ????
ច្រៀងដោយ៖ STEP
និពន្ធទំនុកច្រៀង៖ STEP - សំអង
និពន្ធបទភ្លេង៖ STEP
បច្ចេកទេសសម្លេង៖ KraziiiMonki
ដឹកនាំសម្ដែង៖ STEP - សុភៈ
ថតដោយ៖ ឃុន រស្មី
ជំនួយការថត៖ លីហ៊ុត - ម៉ាទី
រៀបចំការផលិត៖ ភុំ ធីតា
កាត់ត៖ STEP
Color Graded៖ STEP
Props: រាជសី - ធីតា
Follow Us ????
• YouTube :
• Facebook :
• Instagram :
• Tik Tok :

℗ SOUND RECORDING COPYRIGHT
ផលិតកម្ម រស្មីហង្សមាស វីដេអូ
PHALITAKAM RAKSMEY HANG MEAS VIDEO
#RHM #HangMeas
Rasmey Hang Meas | HangMeasHDTV | Khmer Music | Khmer Music Video | Khmer Song | RHM CD | RHM | Hang Meas
Категория
Маша и медведь
Комментариев нет.